Φίλτρο σωματιδίων UNIX

    Το χρησιμοποιείται πάνω στα φίλτρα αερίων UNIX για επιπλέον προστασία από αερολύματα (σκόνη, αναθυμιάσεις, ομίχλη).